1994. gadā būvniecības fakultātē tika nodibināts Konstrukciju automatizētās projektēšanas pfofilinstitūts (tagad, Materiālu un konstrukciju institūts) vēlāk profilinstitūts tika paplašināts ar celtniecības būvmateriālu lietošanas profesoru grupu.Turpmāko pārmaiņu rezultātā celtniecības būvmateriālu lietošanas profesoru grupu 2003. gadā pārveidoja par Būvmateriālu un būvizstrādājumu profesoru grupu, ko 2014. gadā reorganizēja par Būvmateriālu un būvizstrādājumu katedru, tās vadītājs ir profesors Aleksandrs Korjakins.